MEDIA

日刊工業新聞(2019年9月)

裏1面 の運動会特集記事に代表米司のインタビューが掲載されました。

日刊工業新聞ニュースイッチ